Samen Verder Limburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Samen Verder Limburg is een patiëntenvereniging van mensen die getroffen zijn door een beroerte (CVA=Cerebro Vasculair Accident) en hun partners.

Zij is in 1986 opgericht vanuit het revalidatiecentrum Hoensbroek met het doel om na de klinische fase nazorg aan te bieden in lokale/regionale groepen.
Tot 2004 was de Limburgse vereniging zelfstandig. Van 2004 tot 2013 maakte Samen Verder Limburg onder druk van het Ministerie van VWS deel uit van de Nederlandse CVA-vereniging.
Die landelijke vereniging wordt door een fusie met andere landelijke verenigingen opgeheven.

Vanwege de decentralisatie van de extramurale AWBZ-delen kiezen de getroffenen en hun partners in Limburg per januari 2014 voor de oorspronkelijke zelfstandige vereniging "Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging". De financiën zijn in orde dankzij de meer dan 30 vrijwilligers die zich "pro deo" inzetten om de leden en hun partners optimaal van dienst te zijn.
Onze website ondergaat groot onderhoud.
In de loop van 2019 zal de site weer normaal operationeel zijn.

Wil je meer informatie over jouw betrokkenheid en mogelijkheden, bel of mail dan naar de secretaris van Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging.
Dhr. J. Schreurs
van Mereheymstraat 46
6049 EL Herten
T: 0475 31 63 21

Voorzitter:            voorzitter@samenverderlimburg.nl
Penningmeester: penningmeester@samenverderlimburg.nl
Webmaster:          webmaster@samenverderlimburg.nl
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu