Contact
Samen verder Limburg

Secretaris:
Dhr. J. Schreurs

van Mereheymstraat 46
6049 EL Herten
Tel: 0475 31 63 21

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voorzitter:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penningmeester:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samenwerkingsovereenkomst d.d. 22 februari 2018

Jaarlijks worden veel mensen getroffen door een vorm van hersenletsel veroorzaakt door ongelukken, beroertes, operaties of ziekten. In Limburg worden naar schatting 40.000 families geconfronteerd met de gevolgen van een hersenletsel. De acute, medische zorg voor patiënten met hersenletsel is de laatste jaren sterk verbeterd. Hierdoor overleven meer mensen een verkeersongeval of beroerte. Het is echter niet mogelijk om alle gevolgen van een hersenletsel te voorkomen, zodat er steeds meer mensen met de blijvende gevolgen van een hersenletsel moeten (leren) leven. Hoewel er in Nederland -en ook in Limburg - een breed zorg- en ondersteuningsaanbod is voor patiënten met hersenletsel, blijft de kwaliteit van de zorg ontoereikend.

Daarom zijn er verschillende organisaties actief om de kwaliteit van leven van mensen met een heksenletsel en hun naasten te bevorderen. Samen kunnen zij meer dan alleen en willen daarom de krachten bundelen via samenwerking.

Middels deze overeenkomst komen het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL), de patiëntenorganisaties Hersenletsel.nl regio Limburg en Samen Verder Limburg en het advies- en Informatiepunt NAH Limburg overeen dat zij gezamenlijk activiteiten zullen ondernemen om de kwaliteit van leven van en de zorg voor mensen met een hersenletsel en hun naasten te bevorderen, de informatievoorziening over hersenletsel en de gevolgen ervan te verbeteren en de samenwerking tussen relevante partijen in Limburg te stimuleren en ondersteunen.

Samenwerkingso

Aan de vrijwilligers en leden van de groepen Samen Verder Limburg

Nu de Vereniging Samen Verder Limburg gestalte begint te krijgen vragen wij
ook Uw hulp en inbreng.
De website  van de vereniging is gestart maar we willen ook nieuws uit de groepen hier op plaatsen.
Van elke groep is er een eigen pagina waarin algemene informatie staat van de groep
(locatie adres, contact persoon, datums bijeenkomsten, enz.)

Er is plaats om actueel nieuws van de groep te plaatsen.
Mijn vraag aan de vrijwilligers of deelnemers van jullie groep stuur mij liefst per e-mail nieuws,
of verslagen foto's (foto als bijlage in mail) zo blijft u webpagina interessant!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.